Đặc trưng sản phẩm

 Chứng nhận
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 Quy cách
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 Đóng gói
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 Quy trình
 •  
 •  
 •  
 •  
   
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp chống rò rỉ - PNJ CNL Driper
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 4.500 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp - Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên - Arrow Dripper
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 4.500 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Đầu tưới nhỏ giọt dùng trong chậu - Capinet
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 7.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Đầu Tưới Nhỏ Giọt Bù Áp Rivulis Supertif Israel
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 4.500 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Đường ống tưới nhỏ giọt bù áp - Dripnet PC
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Đường ống tưới nhỏ giọt không bù áp - Micro Dr
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Đường ống tưới nhỏ giọt không bù áp - Streamline 12mm
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Ống tưới nhỏ giọt bù áp RIVULIS D5000 ISRAEL, dày 0.38mm, khoảng cách 40cm
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 5.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
Bạn chưa tìm được sản phẩm mong muốn?

Hãy gửi yêu cầu đơn hàng của bạn vào form sau, hệ thống chúng tôi sẽ tìm giúp bạn

 1 yêu cầu - nhận nhiều hỗ trợ
 Hệ thống lớn - đáp ứng nhanh
 Tiết kiệm hơn 90% thời gian cho bạn
 Đăng tin mua bán 
Muốn đưa sản phẩm tốt của bạn giới thiệu trên đây?

Chúng tôi giúp bạn làm được dễ dàng và hơn thế nữa!

Chỉ cần 3 bước để làm việc này:
 1. Tạo doanh nghiệp
 2. Đăng sản phẩm
 3. Hỗ trợ và tư vấn khách hàng
 Tạo doanh nghiệp