Đăng nhập
CôNG TY TNHH KHOA HọC XANH

CôNG TY TNHH KHOA HọC XANH

CôNG TY TNHH KHOA HọC XANH

 •  
  Nhà sản xuất, Công ty thương mại
 •  
  2020
 •  
  0916168200
 •  
  43/7B Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
 •  sales1@khoahocxanh.com http://khoahocxanh.com
Người liên hệ
 • KhoaHocXanh Thoa
 • 0916168200
 • sales1@khoahocxanh.com
 • 21 sản phẩm
 • Lượt xem: 544
 Liên hệ
CôNG TY TNHH KHOA HọC XANH

Người nhận:

KhoaHocXanh Thoa
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)