Đăng nhập

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

Doanh nghiệp vàng
 • 16 sản phẩm
 • Lượt xem: 60283
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1970
 •  
  +84 (08) 5416 1515
 •  
  77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 •  nam_bui@cargill.com http://www.cargillfeed.com.vn/
Người liên hệ
 • CARGILL VIỆT NAM
 • +84 (08) 5416 1515
 • nam_bui@cargill.com
CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM
Thức ăn HH cho Heo nái mang thai 1040

Thức ăn HH cho Heo nái mang thai 1040

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn ĐĐ cao cấp cho Heo thịt 1600 (từ 20kg đến xuất chuồng)

Thức ăn ĐĐ cao cấp cho Heo thịt 1600 (từ 20kg đến xuất chuồng)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cao cấp cho Heo thịt 1100 (từ 20kg - 40kg)

Thức ăn HH cao cấp cho Heo thịt 1100 (từ 20kg - 40kg)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cao cấp cho Heo con 8102 (từ 15kg - 30kg)

Thức ăn HH cao cấp cho Heo con 8102 (từ 15kg - 30kg)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cho Tôm thẻ chân trắng 726 gđ trên 15g

Thức ăn HH cho Tôm thẻ chân trắng 726 gđ trên 15g

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cho Tôm sú giống 701

Thức ăn HH cho Tôm sú giống 701

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cho Tôm sú giống 700

Thức ăn HH cho Tôm sú giống 700

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)