Đăng nhập
CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1970
 •  
  +84 (08) 5416 1515
 •  
  77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 •  nam_bui@cargill.com http://www.cargillfeed.com.vn/
Người liên hệ
 • CARGILL VIỆT NAM
 • +84 (08) 5416 1515
 • nam_bui@cargill.com
Doanh nghiệp vàng
 • 16 sản phẩm
 • Lượt xem: 30165
 Liên hệ
CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

Người nhận:

CARGILL VIỆT NAM
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)