Đăng nhập
CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM
 • Nhà sản xuất
 • 1970
 • +84 (08) 5416 1515
 • 77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7
 • Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh 
 • nam_bui@cargill.com
 • http://www.cargillfeed.com.vn/
 • (2)
Người liên hệ
 • CARGILL VIỆT NAM
 • +84 (08) 5416 1515
 • nam_bui@cargill.com
Doanh nghiệp vàng
 • 16 sản phẩm
 • Lượt xem: 0
Thức ăn HH cho Heo nái mang thai 1040

Thức ăn HH cho Heo nái mang thai 1040

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn ĐĐ cao cấp cho Heo thịt 1600 (từ 20kg đến xuất chuồng)

Thức ăn ĐĐ cao cấp cho Heo thịt 1600 (từ 20kg đến xuất chuồng)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cao cấp cho Heo thịt 1100 (từ 20kg - 40kg)

Thức ăn HH cao cấp cho Heo thịt 1100 (từ 20kg - 40kg)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thức ăn HH cao cấp cho Heo con 8102 (từ 15kg - 30kg)

Thức ăn HH cao cấp cho Heo con 8102 (từ 15kg - 30kg)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)