Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1993
 •  
  (061) 3836251
 •  
  Số 2, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
 •  cpv-newsletters@cp.com.vn https://www.cp.com.vn
Người liên hệ
 • CTy CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam
 • (061) 3836251
 • cpv-newsletters@cp.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Sản phẩm chính

Thức ăn HI-GRO dành cho gia cầm
 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • (94)
Vịt giống
 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Gà giống
 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Gà giống

Gà giống

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Vịt giống

Vịt giống

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá rô phi giống

Cá rô phi giống

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm thẻ chân trắng giống

Tôm thẻ chân trắng giống

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (18)
Thức ăn CP dành cho gia súc

Thức ăn CP dành cho gia súc

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (5)
Thức ăn HI-GRO dành cho gia cầm

Thức ăn HI-GRO dành cho gia cầm

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (94)
Thức ăn CP dành cho gia cầm

Thức ăn CP dành cho gia cầm

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (13)
Thức ăn HI-GRO dành cho gia súc

Thức ăn HI-GRO dành cho gia súc

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (66)