Đăng nhập
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1993
 •  
  (061) 3836251
 •  
  Số 2, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
 •  cpv-newsletters@cp.com.vn https://www.cp.com.vn
Người liên hệ
 • CTy CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam
 • (061) 3836251
 • cpv-newsletters@cp.com.vn
Doanh nghiệp vàng
 Liên hệ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)