Đăng nhập
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

 •  
  Nhà sản xuất, Công ty thương mại
 •  
  1996
 •  
  (0241) 3826077- 3895111
 •  
  Số 35 - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 •  contact@dabaco.com.vn http://www.dabaco.com.vn
Người liên hệ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
 • (0241) 3826 077- 3895 111
 • contact@dabaco.com.vn
Doanh nghiệp vàng
 Liên hệ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)