Đăng nhập

ĐẶC SẢN ĐẤT MŨI

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

ĐẶC SẢN ĐẤT MŨI

 •  
  Nông hộ
 •  
  2016
 •  
  0918071070
 •  
  Số 211 - Ấp Thành Vọng - Xã Tân Trung - Huyện Đầm Dơi - Tỉnh Cà Mau, Cà Mau
 •  tvhoang1991@gmail.com http://www.google.com
Người liên hệ
 • Thang Vũ Hoàng
 • 0918071070
 • tvhoang1991@gmail.com
ĐẶC SẢN ĐẤT MŨI

Sản phẩm chính

Khô Cá Thòi Lòi
 • Giá: 250.000 đ
 • (0)
Khô Cá Lóc
 • Giá: 300.000 đ
 • (0)
Cua Thịt Cà Mau Loại II (4 con/kg)

Cua Thịt Cà Mau Loại II (4 con/kg)

 • Giá: 200.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cua Thịt Cà Mau Loại I (3 con/kg)

Cua Thịt Cà Mau Loại I (3 con/kg)

 • Giá: 300.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cua Gạch Cà Mau Loại I (3 con/kg)

Cua Gạch Cà Mau Loại I (3 con/kg)

 • Giá: 500.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cua Gạch Cà Mau Loại II (4 con/kg)

Cua Gạch Cà Mau Loại II (4 con/kg)

 • Giá: 300.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm Khô Loại III

Tôm Khô Loại III

 • Giá: 400.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm Khô Nguyên Võ

Tôm Khô Nguyên Võ

 • Giá: 300.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm Khô Loại II

Tôm Khô Loại II

 • Giá: 800.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm Khô Loại I

Tôm Khô Loại I

 • Giá: 1.000.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Khô Cá Lóc

Khô Cá Lóc

 • Giá: 300.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Khô Cá Sặc Rằn (Cá Bổi)

Khô Cá Sặc Rằn (Cá Bổi)

 • Giá: 300.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Khô Cá Thòi Lòi

Khô Cá Thòi Lòi

 • Giá: 250.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ba Khía Muối

Ba Khía Muối

 • Giá: 150.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)