Đăng nhập

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1997
 •  
  (84-650) 3 754 181 - 3 760 899
 •  
  48B Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Bình Dương
 •  info@laithieu.com.vn http://www.laithieu.com.vn/
Người liên hệ
 • Mr Phạm Phan Thái
 • (0650) 3754159
 • hotrokhachhang@laithieu.com.vn
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
Lái Thiêu 12 (hỗn hợp dùng cho bò sữa)

Lái Thiêu 12 (hỗn hợp dùng cho bò sữa)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lái Thiêu thức ăn thủy sản dạng viên nổi DTO1 (dùng cho cá da trơn)

Lái Thiêu thức ăn thủy sản dạng viên nổi DTO1 (dùng cho cá da trơn)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lái Thiêu 1B (hỗn hợp dùng cho gà tam hoàng, lương phượng)

Lái Thiêu 1B (hỗn hợp dùng cho gà tam hoàng, lương phượng)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lái Thiêu 18 (hỗn hợp dành cho thịt bò thương phẩm)

Lái Thiêu 18 (hỗn hợp dành cho thịt bò thương phẩm)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
HIMART 378 (hỗn hợp dùng cho bò sữa)

HIMART 378 (hỗn hợp dùng cho bò sữa)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
HIMART A25 (hỗn hợp dùng cho heo con từ 8kg đến 20kg)

HIMART A25 (hỗn hợp dùng cho heo con từ 8kg đến 20kg)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hòa Phát CV64 (dùng cho heo)

Hòa Phát CV64 (dùng cho heo)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hòa Phát 131 (dùng cho gà tam hoàng, lương phượng từ 1 đến 42 ngày)

Hòa Phát 131 (dùng cho gà tam hoàng, lương phượng từ 1 đến 42 ngày)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hòa Phát 878B (Hỗn hợp dùng cho thịt bò thương phẩm)

Hòa Phát 878B (Hỗn hợp dùng cho thịt bò thương phẩm)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Nam Việt 3100 (hỗn hợp dùng cho cút hậu bị từ 1-35 ngày)

Nam Việt 3100 (hỗn hợp dùng cho cút hậu bị từ 1-35 ngày)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Nam Việt N900 (thức ăn đậm đặc cao đạm dạng bột dùng cho gà đẻ)

Nam Việt N900 (thức ăn đậm đặc cao đạm dạng bột dùng cho gà đẻ)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Nam Việt 78A (hỗn hợp dùng cho bò sữa)

Nam Việt 78A (hỗn hợp dùng cho bò sữa)

 • Đã xác thực
 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)