Đăng nhập
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

  CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1997
 •  
  (84-650) 3 754 181 - 3 760 899
 •  
  48B Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Bình Dương
 •  info@laithieu.com.vn http://www.laithieu.com.vn/
Người liên hệ
 • Mr Phạm Phan Thái
 • (0650) 3754159
 • hotrokhachhang@laithieu.com.vn
Doanh nghiệp vàng
 Liên hệ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

Người nhận:

Mr Phạm Phan Thái 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)