Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐẤT XANH

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐẤT XANH

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2002
 •  
  0650 2210 605
 •  
  Cụm Công Nghiệp - Vĩnh Tân - Tân Uyên, Bình Dương
 •  phanbondatxanh2005@yahoo.com http://phanbondatxanh.com.vn/
Người liên hệ
 • Công ty Đất Xanh
 • 0650 2210 605
 • phanbondatxanh2005@yahoo.com
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐẤT XANH
Phân bón Đất Xanh 21-5-2+S+BO+TE

Phân bón Đất Xanh 21-5-2+S+BO+TE

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón Đất Xanh trung vi lượng

Phân bón Đất Xanh trung vi lượng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón Đất Xanh 16-8-16+BO+TE

Phân bón Đất Xanh 16-8-16+BO+TE

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón Đất Xanh cho cao su

Phân bón Đất Xanh cho cao su

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón hiệu Song Mã - Kali

Phân bón hiệu Song Mã - Kali

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón hiệu Song Mã - Hữu cơ vi sinh

Phân bón hiệu Song Mã - Hữu cơ vi sinh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón hiệu Song Mã - Lân Supper

Phân bón hiệu Song Mã - Lân Supper

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón cao cấp NPK 16-16-16+BO+TE

Phân bón cao cấp NPK 16-16-16+BO+TE

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân bón cao cấp NPK 20-10-20+BO+TE

Phân bón cao cấp NPK 20-10-20+BO+TE

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân khoáng NPK 16-18-8+BO+TE

Phân khoáng NPK 16-18-8+BO+TE

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân khoáng NPK 20 – 22 – 15 +BO+TE

Phân khoáng NPK 20 – 22 – 15 +BO+TE

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)