Đăng nhập

CÔNG TY TNHH SEN TRA

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY TNHH SEN TRA

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2008
 •  
  08 6275 8381 - 3601 8799
 •  
  121 Đường D2, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
 •  sales@sentra.com.vn http://www.sentra.com.vn/
Người liên hệ
 • Bà Trần Thị Hồng Thủy
 • 0906 941 372
 • thuy@sentra.com.vn
CÔNG TY TNHH SEN TRA
Thuốc BVTV (Thuốc trừ cỏ MARUKA 5 EC)

Thuốc BVTV (Thuốc trừ cỏ MARUKA 5 EC)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thuốc BVTV (Thuốc trừ ốc OOSAKA 700 WP )

Thuốc BVTV (Thuốc trừ ốc OOSAKA 700 WP )

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (1)
Thuốc BVTV (Thuốc trừ sâu OSCARE 50 WG)

Thuốc BVTV (Thuốc trừ sâu OSCARE 50 WG)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thuốc BVTV (Thuốc trừ bệnh DOWNY 650 WP)

Thuốc BVTV (Thuốc trừ bệnh DOWNY 650 WP)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hóa chất FATTY ACID (PALMAC 98-12 (LAURIC ACID)

Hóa chất FATTY ACID (PALMAC 98-12 (LAURIC ACID)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hóa chất GLYCERIN (GLYCERIN 99.5 MIN USP)

Hóa chất GLYCERIN (GLYCERIN 99.5 MIN USP)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hóa chất FATTY ACID (PALMAC 98-16 (PALMITIC ACID)

Hóa chất FATTY ACID (PALMAC 98-16 (PALMITIC ACID)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hóa chất FATTY ACID (PALMAC 98-14 (MYRISTIC ACID)

Hóa chất FATTY ACID (PALMAC 98-14 (MYRISTIC ACID)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)