Đăng nhập

CôNG TY TNHH THôNG THUậN

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CôNG TY TNHH THôNG THUậN

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1970
 •  
  0623.853.537
 •  
  Vĩnh tân, Tuy Phong, Bình Thuận
 •  thinhkd.thongthuan@gmail.com http://thongthuanseafood.com/
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN
 • 0623.853.537
 • thinhkd.thongthuan@gmail.com
CôNG TY TNHH THôNG THUậN

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm chính

Tôm giống chất lượng cao
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Tôm giống
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Tôm giống chất lượng cao

Tôm giống chất lượng cao

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm giống

Tôm giống

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)