Tip ::Kỹ năng bán hàng

86-Đừng bắt khách phải chờ máy - Đề nghị sẽ gọi lại cho họ

Việc liên lạc với một số doanh nghiệp có thể là một khách thức, nói một cách khiêm tốn nhất. Nếu khách hàng đang gọi tới với một câu hỏi cụ thể mà bạn cần mất vài phút để xử lý nó, hãy đề nghị sẽ gọi lại cho họ chứ không nên để cho họ phải chờ máy.

Bi quyết làm hài lòng khách hàng

Tôi đã tiến hành nhiều nghiên cứu về phục vụ khách hàng và, không còn nghi ngờ gì, khi xét tời những lời than phiền phổ biến nhất, việc không phúc đáp các cuộc gọi điện thoại vọt lên gần tới đầu bảng xếp hạng. Vì thế, nếu bạn muốn phục vụ tốt khách hàng bằng cách đảm bảo với khách hàng rằng bạn không muốn họ phải chờ máy, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ giữ lời và nhanh chóng gọi lại cho họ.

Tôi biết mọi việc sẽ ra sao khi mọi việc cứ dồn đến túi bụi tại nơi làm việc. Bạn dễ bị lạc hướng và lạc khỏi công việc và trách nhiệm của bạn đối với khách hàng, nhưng nếu bạn nói rằng bạn sẽ gọi lại cho họ, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ làm điều đó. Nếu việc giải quyết câu hỏi của khách hàng kéo dài hơn dự đoán ban đầu của bạn, hãy gọi cho họ và nói cho họ biết bạn đang giải quyết nó và bạn sẽ có lời phúc đáp vào một thời điểm cụ thể. Hãy nghĩ lại những lần bạn phải chờ đợi một cú gọi lại từ một nhà cung cấp, chỉ để chơi trò cút bắt với họ hết lần này sang lần khác. Trong tương lai bạn có muốn giao dịch với họ nữa không?

Tags:

nghe thuat cham soc khach hang

lam hai long khach hang

Nguồn: Sách "101 Cách Làm Hài Lòng Khách Hàng"
Tác giả: Andew Griffiths