image
image
image
image
image
image
  • Máy quạt nước 2Lúa 3N-A124

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A124

Model: 2Lúa 3N-A124
Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 12 cánh
Thanh tuýp INOX #304: 2 * 2 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

  • Máy quạt nước 2Lúa 3N-A104

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A104

Model: 2Lúa 3N-A104
Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 10 cánh
Thanh tuýp INOX #304: 2 * 2 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

  • Máy quạt nước 2Lúa 3N-A103

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A103

Model: 2Lúa 3N-A103
Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 10 cánh
Thanh tuýp INOX #304: 1,5 * 1,5 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

  • Máy quạt nước 2Lúa 3N-A083

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A083

Model: 2Lúa 3N-A083
Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 08 cánh
Thanh tuýp INOX #304: 1,5 * 1,5 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút